Medzinárodná doprava: Motor svetového hospodárstva

28.08.2023

Medzinárodná doprava je neodmysliteľným motorom svetového hospodárstva. Bez jej fungovania by bol obchod medzi jednotlivými krajinami prakticky nemožný. Medzinárodná doprava zahŕňa všetky formy dopravy – od cestnej, cez železničnú a námornú, až po leteckú.  

Vytvořte si webové stránky zdarma!