Marketing lead v současném podnikatelském světě

12.07.2023

Marketing lead je potenciální zákazník, který projevil zájem o naše produkty nebo služby. Je to jedinec nebo organizace, která byla identifikována jako potenciální zákazník pro určitý produkt nebo službu 

Vytvořte si webové stránky zdarma!