Holotropní dýchání: Kurz vám pomůže najít vyšší vědomí i lepší sebeuvědomění

23.05.2023

 Proto se holotropní dýchání obvykle cvičí ve dvojici, a nejlépe pod dohledem zkušeného facilitátora. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!