ELEKTRONICKÁ TŘÍDNICE: MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU ŠKOLEK A USNADNĚNÍ KOMUNIKACE

20.04.2023

Můžete si přitom vybrat, zda chcete data zaznamenávat ručně, anebo celý proces automatizovat s využitím čipových karet. V každém případě je elektronická třídnice přehlednější a dostupnější.

Vytvořte si webové stránky zdarma!