Bezpečnost v domácnosti: revize spotřebičů, elektroinstalace a elektrozařízení

30.01.2024

Revize spotřebičů je kontrola, zda spotřebič splňuje platné bezpečnostní normy a zda není poškozen. Pokud je spotřebič poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!